Tuesday, September 23, 2014

Keperluan mengadakan pangkalan data jalan raya di laman sesawang JKR daerah / The need to build highway databases in district PWD websitesAntara contoh terbaik pangkalan data jalan persekutuan di daerah Temerloh oleh JKR Temerloh


Salam sejahtera,

Seperti yang sering saya nyatakan dalam Blog Jalan Raya Malaysia, rakyat Malaysia seharusnya dididik untuk menggunakan sistem kod laluan bagi memudahkan mereka merancang perjalanan mereka, di samping memudahkan pihak berkuasa mengenal pasti lokasi kes kemalangan, kebakaran ataupun jenayah. Penggunaan kod laluan juga memudahkan Jabatan Kerja Raya (JKR) mengenal pasti lokasi kerosakan jalan raya agar langkah-langkah pemulihan dan penyelenggaraan dapat dilakukan dengan berkesan. Malangnya, masih ramai lagi rakyat Malaysia yang masih buta kod laluan, berikutan kurangnya pendedahan oleh pihak media dan pihak berwajib selain Kementerian Kerja Raya dan agensi-agensi di bawahnya. Justeru, satu pendekatan penting yang perlu dilaksanakan bagi menggalakkan orang ramai menggunakan sistem kod laluan bagi merancang perjalanan adalah dengan mengadakan pangkalan data jalan raya persekutuan dan negeri di kesemua laman web JKR daerah di Malaysia.

Kenapa pangkalan data jalan persekutuan dan negeri perlu diadakan...? Berikut saya senaraikan kepentingan pangkalan data jalan raya:-
  1. Membantu pengguna jalan raya merancang perjalanan mereka, terutamanya dalam mengenal pasti laluan alternatif yang boleh digunakan sekiranya laluan yang biasa digunakan mengalami kesesakan teruk ataupun ditutup akibat kerosakan dan bencana alam seperti tanah runtuh dan banjir.
  2. Membolehkan orang awam mengenal pasti yang mana satukah jalan persekutuan dan negeri agar mereka dapat menyalurkan aduan kerosakan jalan dan / atau perabot jalan kepada pihak yang betul dengan lebih berkesan tanpa sebarang masalah kekeliruan ataupun salah komunikasi.
  3. Sebagai langkah pendokumentasian dan pengarkiban maklumat jalan raya agar dapat menghasilkan sumber rujukan yang tepat lagi sahih.
  4. Membantu pihak berkuasa khususnya polis, ambulans dan bomba agar operasi mereka dapat dijalankan dengan lebih cekap.

Sebenarnya, Kementerian Kerja Raya (KKR) memang ada senarai penuh jalan persekutuan di Semenanjung Malaysia, Sabah dan Sarawak, dalam format PDF yang boleh dimuat turun, namun senarai tersebut tidak dikemaskini. Justeru, saya ingin menggesa KKR agar dapat mengemaskini senarai-senarai tersebut, memandangkan sepatutnya sudah banyak jalan raya persekutuan baharu yang sudah pun diwartakan bersama-sama kod laluan masing-masing pada masa sekarang.

Antara JKR daerah terawal yang mengambil inisiatif mengadakan pangkalan data jalan persekutuan dan negeri pada laman web mereka ialah JKR Muar. Asalnya, laman web JKR Muar boleh diakses di http://muar.jkrjohor.gov.my tetapi setelah laman-laman web JKR daerah di Johor dipindahkan semula, maka pangkalan data jalan raya di daerah Muar turut sama hilang bersama-sama pautan lama JKR Muar. Sayang sungguh kerana ia satu inisiatif bagus yang perlu dicontohi semua laman web JKR daerah lain. Justeru, saya ingin menggesa pihak pengendali laman web yang bertanggungjawab terhadap perpindahan laman web tersebut agar dapat mengembalikan semula pangkalan data jalan raya di daerah Muar untuk rujukan para pengguna jalan raya.

Sungguhpun demikian, saya masih ada lagi dua contoh laman web JKR daerah yang cukup bagus kerana turut sama menyertakan pangkalan data jalan persekutuan dan negeri. Dua laman web JKR daerah yang saya maksudkan itu ialah laman web JKR Temerloh dan JKR Hilir Perak. Kedua-dua laman web tersebut menyenaraikan kesemua jalan persekutuan dan negeri yang ada di daerah Temerloh dan Hilir Perak, berserta dengan panjangnya serta tarikh jalan-jalan tersebut diwartakan.

Blog Jalan Raya Malaysia ada perancangan untuk menghasilkan satu laman pautan ke pangkalan-pangkalan data jalan raya JKR daerah, disusun mengikut negeri. Oleh itu, saya memohon jasa baik semua JKR daerah (termasuk Sabah dan Sarawak) agar dapat membina pangkalan data jalan raya daerah masing-masing untuk dipautkan dari Blog Jalan Raya Malaysia. Buat masa sekarang saya hanya dapat mencari dua pangkalan data jalan raya JKR daerah; sekiranya ada lagi JKR daerah lain yang sudah pun membina pangkalan data jalan raya mereka, saya memohon jasa baik tuan-tuan sekalian agar dapat mengirimkan pautan ke pangkalan data jalan raya tersebut melalui pesanan di laman Facebook Blog Jalan Raya Malaysia.

Kerjasama oleh semua JKR daerah dalam membantu kami menghimpunkan kesemua pautan ke pangkalan data jalan persekutuan dan negeri amat kami hargai.


Pautan ke pangkalan data jalan raya JKR daerah:-
  1. Temerloh
  2. Hilir Perak

No comments:

Post a Comment