Friday, November 11, 2011

Selamat datang ke Blog Jalan Raya Malaysia / Welcome to Malaysian Highway Blog

Selamat datang ke Blog Jalan Raya Malaysia, blog jalan raya pertama yang dibangunkan oleh peminat jalan raya Malaysia. Dalam blog ini, anda akan disajikan dengan berita-berita, maklumat-maklumat serta penulisan mengenai jalan raya Malaysia bertujuan untuk memartabatkan jalan raya Malaysia. Saya harap maklumat-maklumat di dalam blog ini dapat membantu anda merancang perjalanan anda kelak serta menambah pengetahuan anda mengenai selok-belok jalan raya demi memartabatkan jalan raya Malaysia.

Terima kasih.Welcome to Malaysian Highway Blog, the first dedicated highway blog developed by a Malaysian highway fan. In this blog, you will be provided with news, information and posts related to Malaysian highways for the sake of elevating the Malaysian highway prestige. I hope that all the information in this blog may help you to plan your future trips as well as enhancing your knowledge about roads and highways for the sake of elevating the Malaysian highway prestige.

Thank you.

2 comments: