Saturday, May 25, 2013

Pasangan sehala FT1 di Seremban / FT1 one-way pair in SerembanPermulaan pasangan sehala FT1 di Jalan Tun Dr. Ismail / Jalan Mantin
Start of FT1 one-way pair at Jalan Tun Dr. Ismail / Jalan Mantin


Salam sejahtera,

Selamat datang ke Seremban, ibu negeri bagi Negeri Sembilan, iaitu negeri yang sangat dikenali kerana Adat Perpatih yang masih lagi diamalkan oleh penduduk berketurunan Minangkabau yang membentuk majoriti penduduk Negeri Sembilan. Bandar Seremban mula diasaskan pada tahun 1870 dengan nama asal Sungai Ujong sebelum ditukarkan kepada nama sekarang tidak berapa lama kemudian. Sungai Ujong mula dibangunkan berikutan penemuan bijih timah di Rasah. Sungguhpun penemuan bijih timah membawa kepada pembangunan pesat Seremban, ia juga menyebabkan perebutan kuasa antara dua pembesar tempatan iaitu Dato' Kelana dan Dato' Shahbandar bagi merebut hak pemungutan cukai di sana yang seterusnya membawa kepada perang saudara, sekaligus mengundang campur tangan oleh pihak penjajah British. Hasilnya, Negeri Sembilan menjadi salah sebuah negeri dalam Negeri-negeri Melayu Bersekutu setelah menerima seorang Residen Inggeris.

Ada banyak tempat menarik yang boleh anda kunjungi di Seremban. Taman Tasik Seremban, yang merupakan taman riadah utama bagi penduduk Seremban, menempatkan sebuah restoran A&W pandu lalu, yang juga merupakan antara restoran pandu lalu terawal di Malaysia. Taman Malaysia juga terletak di sini sebagai taman riadah tambahan. Selain itu, anda juga boleh berkunjung ke Muzium Seremban serta Taman Budaya Negeri Sembilan untuk mengetahui sejarah Negeri Sembilan serta Adat Perpatih yang masih lagi diamalkan oleh masyarakat Minangkabau di sini. Untuk tempat-tempat menarik lain di Seremban, anda boleh klik sini untuk senarai penuh tempat menarik untuk dikunjungi di Seremban.

Seremban dihubungkan dengan jaringan jalan raya yang sangat baik. Jalan Seremban-Kuala Pilah FT51 menghubungkan Seremban dengan Kuala Pilah dan seterusnya ke pantai timur melalui Lebuhraya Segamat-Kuantan FT12. Jalan Seremban-Port Dickson FT53 dan Lebuhraya Seremban-Port Dickson E29 pula menghubungkan Seremban dengan kawasan pantai barat seperti Port Dickson. Bagi anda yang datang dari arah utara dan selatan, anda tidak mungkin akan terlepas bandar Seremban melalui tiga pintu masuknya dari Lebuhraya Utara-Selatan E2. Jika anda mahukan laluan yang kurang sesak dari Lembah Klang, anda boleh gunakan Lebuhraya Lekas E21 sebagai alternatif. Bagi laluan tanpa tol pula, anda boleh juga menggunakan Jalan Persekutuan 1.

Di Seremban, Jalan Persekutuan 1 berpecah kepada sepasang jalan sehala bagi mengurangkan kesesakan di pusat bandar. Asalnya, pasangan sehala FT1 di Seremban terdiri daripada Jalan Dato' Bandar Tunggal (arah utara) dan Jalan Yam Tuan (arah selatan). Kemudian, pasangan sehala FT1 diperluaskan kepada Jalan Za'aba (arah selatan) dan Jalan Tuanku Antah (arah utara), sebelum bertemu kembali di Jalan Tuanku Antah tidak jauh dari Persimpangan Jalan Lingkaran Dalam Seremban yang juga menjadi titik permulaan Jalan Seremban-Tampin FT1. Ia sangat jelas dan nyata, malah tidak dianggap sebagai kota sesat sebagaimana di Muar, Melaka, Ipoh dan Georgetown. Mudah, bukan?
Hello everyone,,

Welcome to Seremban, the capital city of Negeri Sembilan, the state famed for its Adat Perpatih that is still practised by Minangkabau descendants that form the majority of the people of Negeri Sembilan. Seremban was founded in 1870 as Sungai Ujong before assuming its current name not long after. Sungai Ujong was developed due to the discovery of tin ore in Rasah. Although the discovery of tin contributed to the extensive development in Seremban, it also triggered a power struggle between two local chieftains, Dato' Kelana and Dato' Shahbandar, for the rights of collecting taxes there, which had caused a civil war, opening the door of the British intervention there. As a result, Negeri Sembilan became a member of the Federated Malay States after obtaining an English Resident.

There are many interesting places to be visited in Seremban. The Seremban Lake Garden, which is the main recreational park in Seremban, also houses a drive-through A&W restaurant, which is among the earliest drive-through restaurant in Malaysia. The Malaysia Park is also located here as an additional recreational park. Besides, you can also visit the Seremban Museum and Negeri Sembilan Cultural Park to learn more about the history of Negeri Sembilan as well as the Adat Perpatih which is still practised by the Minangkabau community here. For a full list of tourists attraction in Seremban, you can click here.

Seremban is well-linked with an extensive highway network. Seremban-Kuala Pilah Highway FT51 links Seremban with Kuala Pilah as well as the east coastal states via Segamat-Kuantan Highway FT12. Meanwhile, Seremban-Port Dickson Road FT53 and Seremban-Port Dickson Highway E29 links Seremban with the west coast areas such as Port Dickson. For those coming from the north and south, you won't miss the three entry interchanges of Seremban from the North-South Expressway E2. If you prefer the less-congested alternative from the Klang Valley, you may want to use the Lekas  Expressway E21. If you prefer the toll-free alternative instead, you may simply use the Federal Route 1 all the way.

In Seremban, the Federal Route 1 splits to a one-way pair to reduce the congestion in the city centre. Initially, the FT1 one-way pair in Seremban consisted of Jalan Dato' Bandar Tunggal (northbound) and Jalan Yam Tuan (southbound). Later, the FT1 one-way pair was extended to Jalan Za'aba (southbound) and Jalan Tuanku Antah (northbound), before being reunited at Jalan Tuanku Antah near the Seremban Inner Ring Road Interchange which is also the beginning poing of the Seremban-Tampin Highway FT1. It is pretty straightforward, and cannot be considered as a maze at all, unlike certain towns and cities such as Muar, Melaka, Ipoh and Georgetown. Piece of cake, am I right?


Peta laluan FT1 arah utara di Seremban
Map of FT1 northbound route in Seremban


Peta laluan FT1 arah selatan di Seremban
Map of FT1 southbound route in Seremban


Penamat pasangan sehala FT1 di Jalan Tuanku Antah / Jalan Seremban-Tampin
End of of FT1 one-way pair at Jalan Tuanku Antah / Jalan Seremban-Tampin

No comments:

Post a Comment